• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Chłodziarki i systemy odzysku ciepła

Chłodziarka masowa
W procesach metalurgicznych powstać mogą temperatury szczytowe do 500°C. Jeśli takie temperatury szczytowe występują tylko przez krótki czas, włączenie chłodni masowej (służącej także jako separator iskrowy) powoduje przechwytywanie takich temperatur szczytowych , tak że zastosowano tu materiały do filtrowania korzystne pod względem kosztów.

Chłodnia odparowująca
Idealna np. do czyszczenia spalin. Dzięki wpuszczeniu przez dysze delikatnej wodnej mgły do gorącego gazu procesowego schłodzić można strumień gazu oraz cząsteczek pyłu do temperatury ich występowania np. 130-140°C zanim dotrą one do podłączonego systemu filtrowania.

Chłodnie powierzchniowe
Nasze chłodnie powierzchniowe posiadają czyszczenie typu Online i są optymalnie stosowane do odzysku energii.

Chłodnie powierzchniowe wyposażone są w poziomo zamontowane elementy chłodzące. Gaz surowy, który ma być schłodzony, a zawierający pyły, płynie na zewnątrz wokół elementów schładzających , a czyste powietrze chłodzące doprowadzone jest tu na zasadzie przepływu skrzyżowanego.

Wymiennik rotacyjny ciepła
W przypadku wymienników rotacyjnych ciepła, zwanych także wirnikami ciepła, wirnik (rotor) przenosi energię jako stały zbiornik między obydwoma strumieniami powietrza. Dzięki ruchowi obrotowemu wirnika ciepłe powietrze płynie na zmianę raz z jednego kierunku, a zimne powietrze płynie drugi raz z dugiego kierunku z zewnątrz przez wirnik.