• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems

Cyklony o wysokiej wydajności i standardowe

Do jeszcze wyższej wydajności filtrów

Cyklony czy separatory z wykorzystaniem sił odśrodkowych firmy ENTECCOgroup charakteryzują się niewielką stratą ciśnienia. Każdy cyklon zaprojektowny jest indywidualnie w zależności od specyfiki jego stosowania i może, w razie potrzeby, zostać wyposażony w powierzchnie redukujące ciśnienie wybuchu.

Cyklony firmy ENTECCOgroup

 • Cyklony o wysokiej wydajności jako separatory wstępne instaklacji odpylających. (Typ TurboCyclone, także multicyklonów); (1.400 do 1.000.000 Bm³/h)
 • Multicyklony o różnych stopniach separowania ponad 99%
 • Cyklony wysokociśnieniowe do bezpośredniego montażu w pneumatycznych urządzeniach transportu materiałów w dużych strumieniach w powietrzu transportującym
 • Poziomy separator cyklonowy typu TurboSpark do oddzielania cząsteczek żarzących czy jarzących się (10.000 bis 1.000.000 Bm³/h
 • Skimmer do bezpośredniego montażu w przewodzie rurowym (do 250.000 Bm³/h)
 • Separator wirowy do bezpośredniego montażu w przewodzie rurowym (do 220.000 Bm³/h)
 • Eliminator iskrzenia TurboGlow do bezpośredniego montażu w przewodzie rurowym. Iskrzenie gaśnie po uderzeniu w ścianki przewodu rurowego , a nie jest odseparowywane.