• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems

Filtry workowe w zabudowie rzędowej

LHS Typ JDR

 

Wysokowydajne filtry workowe w modułowej zabudowie rzędowej , także z atestem zgodności ATEX!

Ten sprawdzony typ filtra regenerowany tj. czyszczony jest impulsowo przez system czyszczenia przy pomocy sprężonego powietrza i dlatego jest także oznakowany jako filtr rzędowy powietrza sprężonego Jet ( Jet-Druckluft- Reihenfilter/JDR). Efektywne i oszczędne czyszczenie sprężonym powietrzem przez specjalne system rur sprężonego powietrza i dysze Venturiego na wlocie worka filtracyjnego.

Konstrukcja panelowa obudowy filtra i wanny. Materiał i grubość ścian filtra dopasowane są do wymagań. Różne wykonania pod względem ścieralności zwłaszcza w obszarze wlotu gazu surowego oraz wychodu materiału w wykonaniu standardowym.

Stosowanie w warunkach zagrożenia wybuchowego (np. strefa wewn. 20, zewn. 22) również w zgodności z przepisami ATEX-u w wykonaniu standardowym.

Dojrzałe, standardowe, sterowane mikroprocesorami sterowniki czyszczenia filtracyjnego otwierają wszechstronne możliwości przed długotrwałą eksploatacją On-/Offline, czyszczenie wymuszone, czyszczenie dodatkowe.

 

Długości worków filtru

 • 1.125 mm
 • 2.250 mm
 • 3.375 mm
 • 4.500 mm
 • 5.000 mm
 • 6.000 mm