• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Impulsowe filtry okrągłe

LHS typ JRU / TurboJet

Ta niezawodna forma budowy stosowana jest do specjalnych pyłów, wysokich ciśnień i dużego skoncentrowania materiału w gazie do przefiltrowania. Filtr okrągły łączy właściwości filtrów tkaninowych z cyklonami co umożliwia okrągła budowa. Obwodowy wlot gazu ustawiony jest w dolnej części obudowy, stopień oddzielenia materiału porównywalny jest do oddzielenia pyłu w cyklonie. W wyniku tego większa część materiału zostaje oddzielona już dzięki samej sile przepływu zanim jeszcze gaz przepłynie przez media filtrów.

Długości filtrów workowych

  • 1.125 mm
  • 2.250 mm
  • 3.375 mm
  • 4.500 mm