• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Płuczki zanurzeniowe

Strumień gazu surowego prowadzony jest w płuczkach zanurzeniowych przez dyszę. Tu, obce dla powietrza, aerozole oraz cząsteczki nawilżane są w kontakcie z wodą obiegową, oddzielane i wynoszone odśrodkowo w cyklonie.

W zbudowanych niżej pomieszczeniach odbywa się wyładunek osadów i przygotowanie bezpiecznika wodnego.

Dane urządzenia:

  • Ilość powietrza od 30.000 m³/h do 200.000 m³/h
  • Przepustowość wody (woda do tego procesu) od 15 m³/h do
    125 m³/h
  • Zapotrzebowanie na wodę od ca. 75 l/h do 500 l/h