• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Urządzenia sorpcji suchej

Typ TurboDry/GARANTsorp

Nasze urządzenia  sorpcji suchej  mogą być zamontowane w instalacjach spalania różnego rodzaju jak np. spalanie biomasy czy resztek materiałowych typu l, odpadów śmieci  czy z elektrowni, a także aglomerowni w przemyśle stalowym. Podobnie stosujemy nasze urządzenia sorpcyjne przy wtórnym wytwarzaniu metali nieżelaznych jak aluminium czy miedź.

Dzięki optymalnemu dodaniu uszlachetniaczy (modyfikatorów) jak wodorotlenek wapniowy czy wodorowęglanu sodowy  absorbować można ze spalin  chlorowodór  lub  tlenki siarki  (SO2/SO3) .

Podobnie  działa to w przypadku wtryskiwania przez dyszę węgla aktywnego lub koksu do strącania dioksyn, furanów czy metali ciężkich.

Spektrum naszych produktów uzupełniany jest dzięki stosowaniu chłodzenia wyparnego, statycznych i dynamicznych reaktorów mieszania i należących do nich silosów ze stacjami dozowania modyfikatorów.