• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Rozszerzenie, dopasowanie usług

Zmieniające się procesy produkcyjne poszerzają często potrzeby urządzenia do filtrowania. Nasz modułowa technologia wytwarzania, nawet po latach pozwala na podwyższenie wydajności filtrowania. Środki prowadzące do przebudowy są koordynowane ze sobą i prowadzone przez nasz zespół. Zwłaszcza w starszych urządzeniach środki takie chętnie uzupełniane są w pakiecie Retro-Fit. Nasi Klienci otrzymują tym samym razem z rozwojem urządzenia
także najnowszą technologię z nowoczesnymi częściami konstrukcji rozwijanymy przez firmę GARANT.

Retro-Fit

Modernizacja urządzenia Klienta zgodnie z najnowszą technologią - szybka, solidna, trwała! Początek każdego projektu Retro-Fit to nasza szczegółowa analiza urządzenia filtrowania na miejscu.

Pomiary

Regularne pomiary umożliwiają ewidencjonowanie tendencji rozwojowych w porównaniu do stanu urządzenia filtrowania. Pomiary wydajnościowe, analizy gazu, pomiar pyłów oraz analiza pyłów także należą, podobnie jak badania materiałów filtrowanych, do zakresu naszych usług. Dzieje się tak w przypadku filtrów GARANTdzięki najnowszym aparatom pomiarowym.