• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems

Umowa inspekcji

Zakres usług rozpoczyna się od wypracowania rozległej koncepcji konserwacji i diagnozowania specjalnie dla każdego urządzenia filtrowania. Inspekcje kontynuowane i prowadzone w takich samych odstępach czasu przez nasz doświadczony personel serwisowy przedłuża okres żywotności urządzenia. Sporządzane są oraz omawiane sprawozdania z kontroli oraz propozycje prac konserwacyjnych w celu optymalizacji urządzenia.

Umowa konserwacji

Umowa konserwacji stawia na usługi podstawowe dotyczące umowy inspekcji. Główna różnica polega na tym, że przypadające do wykonania prace konserwacyjne przeprowadzone będą przez nasz przeszkolony zespół firmy GARANT. Wcześniej uzgadniany jest zakres usługi i potrzebne do tego części zamienne. Dodatkowo zabezpieczamy uprzywilejowane traktowanie premiowania, a czas reagowania zredukowany zostanie do minimum.Technik będzie na miejscu w uzgodnionym czasie reagowania.

Gorąca linia serwisowa (Service-Hotline)

+49 (0)7821 9805333

Pytania kierować pocztą mailową
na adres: service@garant-filter.de

Pełna umowa serwisu

Taka forma umowy oferuje opiekę nad urządzeniem najlepszą z możliwych oraz bezpieczeństwo zaopatrzenia. Dlatego, że razem z usługami z umowy inspekcji oraz konserwacji, otrzymuje się wszystkie ulegające zużyciu ciernemu części oraz części zamienne w stałej cenie rocznej. Niezależnie od tego, jak często wymienia się filtry workowe czy urządzenie, obowiązuje to w terminach zapisanych w umowie.Tym samym bezpośrednio skalkulować można urządzenie czy też koszty eksploatacji (TCO).